Re: [OT] jak usun?? gluta?

od: edwardkrk1@gmail.com

z dn.: 2019-03-14 17:26:11


W dniu wtorek, 13 listopada 2018 20:22:00 UTC+1 u=C5=BCytkownik katarzy...@=
gmail.com napisa=C5=82:
> Nahlepiej u=C5=BCy=C4=87 chusteczek nawil=C5=BCanych dla niemowl=C4=85t a=
p=C3=B3=C5=BAniej jeszcze przepra=C4=87 aby nie zosta=C5=82y =C5=BCadne =
=C5=9Blady. Cho=C4=87 ze sofy =C5=9Bci=C4=85gam slajm tylko chusteczkami =
=F0=9F=98=83

Uda=C5=82o si=C4=99 usun=C4=85=C4=87 chusteczkami dla niemowl=C4=85t!!!
.

MM