Re: ?wi?skie prze?yki

od: =?iso-8859-2?B?VHJlZm5ptg==?= <trefnis1@mailinator.com>

z dn.: 2019-09-30 21:22:12


W dniu .09.2019 o 19:37 RM <robert_magdziarz@wp.pl> pisze:

> W dniu 29.09.2019 o 18:05, Trefni=B6 pisze:
>> W dniu .09.2019 o 17:37 RM <robert_magdziarz@wp.pl> pisze:
>>
>>> W dniu 24.01.2019 o 21:45, Gil pisze:
>>>> W KL Kaufland sprzedaja =B6wi=F1skie prze=B3yki. Na tackach obok p=B3=
ucek i
>>>> w=B1tr=F3bki. Czy jest to jaki=B6 delikates po przyrz=B1dzeniu i co=
z tym =

>>>> zrobi=E6
>>>> skoro to jest dopuszczone do spo=BFycia?
>>>> Lubi=EA =B6wi=F1skie n=F3=BFki, golonk=EA i salceson. M=F3zg uwielb=
iam je=B6=E6 sma=BFony =

>>>> na
>>>> =B6wie=BFo z jajkiem i pieprzem. P=B3ucka te=BF s=B1 =B6wietne w pi=
erogach.
>>>> Ale co robic z prze=B3ykami??? Podobno to chi=F1ski smako=B3yk !
>>>> Przy chodzi mi do g=B3owy - kroi=E6 w dzwonka jak kalmary. Gotow=E6=
i
>>>> panierowa=E6?
>>>>
>>> =A6winka to =BFywa czuj=B1ca istota. Przerabiaj=B1c j=B1 na pierogi =
czy salceson =

>>> pokazuje si=EA, =BFe jest si=EA cz=B3owiekiem pozbawionym sumienia.
>> Sumienie wegetarianina?
>> Niezbyt zach=EAcaj=B1ca rekomendacja...
>> =

>> https://www.tvp.info/36043652/kasza-jaglana-z-grzybami-raz-horror-kuc=
harki-hitlera
> A ja czyta=B3em w gazecie, =BFe restauracja w Holandii zosta=B3a zamkn=
i=EAta bo =

> podawa=B3a sandacza w sosie =B6mietanowym pod nazw=B1 "ulubiona potraw=
a =

> Hitlera". =AFeby nie by=B3o w=B1tpliwo=B6ci: sandacz czyli ryba to mi=EA=
so.

By=B3by=B6/by=B3aby=B6 pierwszym znanym mi wegetarianinem, kt=F3ry nie o=
burza si=EA na =

twierdzenie, =BFe Dodek by=B3 wegetarianinem.
A knajp=EA w Holandii zamkni=EAto by=E6 mo=BFe za k=B3amstwo historyczne=
w celach =

propagandowych :)

-- =

Trefni=B6
.

MM