Re: robot planetarny kenwood

od: =?iso-8859-2?B?VHJlZm5ptg==?= <trefnis1@mailinator.com>

z dn.: 2019-12-29 21:05:17


W dniu .12.2019 o 15:15 <dwa.cepeliny@gmail.com> pisze:

> On Sunday, December 29, 2019 at 1:29:13 AM UTC+1, Marcin Debowski wrot=
e:


(...)
>> > 2. mog=EA zmienia=E6 przepisy jak mi si=EA =BFywnie podoba dzi=EAki=
czemu nigdy
>> > si=EA nie znudz=EA chlebem powszednim.
>>
>> Przy maszynie te=BF mo=BFesz.
(...)

Jest ca=B3a masa chleb=F3w, dla kt=F3rych schemat czasowy maszyny uniemo=
=BFliwia =

prawid=B3owy wypiek.
Cho=E6by dowolny na zakwasie - czasy wyrastania s=B1 stanowczo za kr=F3t=
kie.

Niby mo=BFna piec normalny chleb na dro=BFd=BFach, dodaj=B1c fabryczny z=
akwas z =

torebki, albo zakwas na =BFur z butelki - ale to nie jest chleb na zakwa=
sie.

Maszyna do chleba ma jeszcze jedn=B1 du=BF=B1 IMHO wad=EA.
To z tego powodu zrezygnowa=B3em z maszyny (cho=E6 cz=EAsto wspomaga mni=
e przy =

samym wyrabianiu ciasta).

Ot=F3=BF ma=B3a pojemno=B6=E6 komory pieczenia powoduje, =BFe ciasto sta=
je si=EA bardzo =

nieodporne na niew=B3a=B6ciw=B1 ilo=B6=E6 p=B3ynu.
Zw=B3aszcza zbyt wilgotne ciasto degraduje wypiek - bochenek staje si=EA=
=

wkl=EAs=B3y/opadni=EAty :)

https://i2.wp.com/www.jamaska.pl/wp-content/uploads/2016/07/DSC_0164-e14=
68505100115.jpg
Ca=B3y art.
http://www.jamaska.pl/2016/07/chleb-zakwasie-automatu/

W piekarniku chleb ma szans=EA "odetchn=B1=E6", nadmiar p=B3ynu ulatnia =
si=EA do =

du=BFej pojemno=B6ci piekarnika, co w skrajnym przypadku nawet wspomaga =
=

utworzenie chrupi=B1cej sk=F3rki.


-- =

Trefni=B6
.

MM