Re: (Sztucznie) Inteligentne Knedle

od: Zenek Kapelinder <4kogutek44@gmail.com>

z dn.: 2023-01-18 00:22:53


poniedzia=C5=82ek, 16 stycznia 2023 o=C2=A021:22:06 UTC+1 Jaros=C5=82aw Sok=
o=C5=82owski napisa=C5=82(a):
> Wszyscy teraz na grupach zamiast gada=C4=87 ze sob=C4=85, gadaj=C4=85 ze =
Sztuczn=C4=85=20
> Inteligencj=C4=85. Zatem i ja poleci=C5=82em tej gadajce GPT, by mi da=C5=
=82a przepis=20
> na knedle ze =C5=9Bliwkami. Zacz=C4=99=C5=82a od wyliczenia sk=C5=82adnik=
=C3=B3w, co wygl=C4=85da=C5=82o=20
> dobrze, my=C5=9Bla=C5=82em, =C5=BCe po prostu dalej zacytuje co=C5=9B z l=
icznych stron=20
> dla internetowych kucharzy. A ona skubana wymy=C5=9Bli=C5=82a co=C5=9B w=
=C5=82asnego:=20
>=20
> Przygotowanie:=20
>=20
> 1. Ziemniaki ugotowa=C4=87, obra=C4=87 i przepu=C5=9Bci=C4=87 przez prask=
=C4=99.=20
> 2. Doda=C4=87 m=C4=85k=C4=99, jajko, cukier i s=C3=B3l, dok=C5=82adnie wy=
robi=C4=87.=20
> 3. Z masy uformowa=C4=87 kulki.=20
> 4. =C5=9Aliwki umy=C4=87, usun=C4=85=C4=87 pestki i pokroi=C4=87 na mniej=
sze kawa=C5=82ki.=20
> 5. Knedle ugotowa=C4=87 w osolonej wodzie.=20
> 6. W rondlu rozgrza=C4=87 mas=C5=82o, doda=C4=87 =C5=9Bliwki, cukier i m=
=C4=85k=C4=99 ziemniaczan=C4=85,=20
> dusi=C4=87 na ma=C5=82ym ogniu.=20
> 7. Gotowe knedle pokroi=C4=87 na po=C5=82=C3=B3wki i nape=C5=82ni=C4=87 f=
arszem ze =C5=9Bliwek.=20
> 8. Podawa=C4=87 na ciep=C5=82o z cukrem pudrem lub miodem.=20
>=20
> Mam nadziej=C4=99, =C5=BCe przepis przypadnie Ci do gustu i =C5=BCe knedl=
e ze=20
> =C5=9Bliwkami wyjd=C4=85 Ci pyszne!=20
>=20
> Tego krojenia na p=C3=B3=C5=82 ugotowanych knedli i wtykania w nie farszu=
ze =C5=9Bliwek=20
> i m=C4=85ki ziemniaczanej bym chyba sam nie wymy=C5=9Bli=C5=82.=20
>=20
> Jarek=20
>=20
> --=20
> Bez inteligencji obejdzie si=C4=99 cz=C5=82owiek w fachu zwyczajnym i w =
=C5=BCyciu powszednim,=20
> ale w kuchni zaraz si=C4=99 ten brak daje we znaki. Wczoraj wieczorem w o=
ficerskim=20
> kasynie w Budziejowicach podali nam cynaderki =C3=A1 la madeira. Niech B=
=C3=B3g b=C4=99dzie=20
> mi=C5=82osierny temu, kto je przyrz=C4=85dza=C5=82, albowiem musia=C5=82 =
to by=C4=87 cz=C5=82owiek inteligentny.
Sztuczna inteligencja te=C5=BC sama przepisu nie wymy=C5=9Bli=C5=82a. Ona o=
par=C5=82a si=C4=99 na przepisach jakie s=C4=85 w necie. Musia=C5=82o si=C4=
=99 jej zapl=C4=85ta=C4=87 co=C5=9B z czym=C5=9B faszerowanym. Nawet u=C5=
=BCy=C5=82a s=C5=82owa farsz. Mo=C5=BCe w innych j=C4=99zykach u=C5=BCywa s=
i=C4=99 s=C5=82owa oznaczaj=C4=85cego faszerowanie przy przepisie na knedle=
ze =C5=9Bliwkami i dostosowa=C5=82a polski przepis na przyk=C5=82ad do zie=
mniak=C3=B3w faszerowanych. Ty jak by=C5=9B nie wiedzia=C5=82 jak wygl=C4=
=85daj=C4=85 knedle ze =C5=9Bliwkami i dosta=C5=82 knedle zrobione wed=C5=
=82ug przepisu jaki dosta=C5=82e=C5=9B to by=C5=9B je zjad=C5=82 i powiedzi=
al =C5=BCe dobre. W przepisie nie ma nic co mog=C5=82o by popsu=C4=87 potra=
w=C4=99. Jak ju=C5=BC zaanga=C5=BCowa=C5=82es sztuczn=C4=85 inteligencj=C4=
=99 =C5=BCeby stworzy=C5=82a przepis na knedle to zr=C3=B3b knedle z tego p=
rzepisu i napisz czy by=C5=82y smaczne. Poinformuj r=C3=B3wnie=C5=BC sztucz=
na inteligencj=C4=99 o do=C5=9Bwiadczeniu. Ona inaczej si=C4=99 nie nauczy =
je=C5=9Bli nie b=C4=99dzie dostawa=C5=82a informacji zwrotnych. Je=C5=9Bli =
tylko nie p=C3=B3jdzie w stron=C4=99 skynetu to mo=C5=BCe by=C4=87 bardzo u=
=C5=BCyteczna.
.

MM