Trzeba to rozpirzy? w drebiezgi.

od: XL <ikselk@gazeta.pl>

z dn.: 2023-01-18 19:24:55


Kolos na glinianych nogach - Unia Europejska - jest już totalnie
skompromitowana i właśnie się sama wali. Trzeba pomóc, aby jak najszybciej
przestała istnieć.
W niczym nie pomaga, a jeszcze okrada i służy obcym za łapówy. Won.

--
„Słowo „rozkaz” porusza armie, słowo „wolność” - narody.” Novalis, ze
zbioru Uczniowie z Sais.
.

MM