Informacje o prawach autorskich i odpowiedzialnosci

Przepisy

Włascicielami praw autorski do przepisów i komentarzy sa ich autorzy.
Nie roszczę sobie zadnych praw do prezentowanych tu przepisów i komentarzy.

Linki

Nie odpowidam za tresć stron, do których odwołuja się linki umieszczone na stronach serwisu.

Ogólne

Wszystkie oferowane tresci służa wyłacznie celom informacyjnym i nie gwarantuje ich poprawnosci.
Nie biorę odpowiedzialnosci za szkody powstałe w wyniku zastosowania opublikowanych przepisów i komentarzy.
Użyte w tekstach nazwy i znaki towarowe sa chronione przez prawo.
Jeżeli serwis naruszył prawa autorskie lub inne, to wyraznie zaznaczam, że nie było to działaniem umyslnym.


Administrator serwisu Wirtualna Kuchnia Polska KUCHNIA.NOW.PL.